PolishUkrainianEnglishSpanishGermanSwahili
Informacja w sprawie przekroczenia granicy

Procedura wygląda tak – uchodźcy sa przez Straż Graniczną kierowani do punktów rejestracji. Dopiero PO rejestracji można ich odbierać i zawieźć po wskazane adresy (przez uchodźców lub do znanych nam miejsc). Wszystkich, którzy zgłaszają się z chęcią odbioru ludzi z granicy kierujemy do tych punktów rejestracji.

PRZEJŚCIE GRANICZNE | ADRES PUNKTU RECEPCYJNEGO

 • Dorohusk-Jagodzin

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

 • Dołhobyczów-Uhrynów

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Zosin-Uściług

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

 • Hrebenne-Rawa Ruska

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Korczowa-Krakowiec

Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

 • Medyka-Szeginie

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

 • Budomierz-Hruszew

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

 • Krościenko-Smolnica

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

INFOLINIA

+48 47 721 75 75

WIĘCEJ INFORMACJI

www.ua.gov.pl

Інформація для біженців з України

Пункт пропуску | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА

 

 • Дорогуськ-Ягодзін

Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ – житловий масив

 • Долгобичів-Угринів

Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Зосін-Устилуг

Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Городло

 • Гребенне-Рава Руська

Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Корчова-Краковець

Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

 • Медика-Сегінє

Спортивний зал – Медика 285, 37-732 Медика

 • Будомир-Грушів

Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама

 • Крощенко-Смольниця

Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

+48 47 721 75 75

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

www.ua.gov.pl

Информация для беженцев из Украины

ПУНКТ ПРОПУСКА | АДРЕС ПУНКТА ПРИЕМА

 

 • Дорогуск-Ягодзин

Дворец  Суходольских – районный центр культуры и туризма, ул. Парковая 5, 22-175 Дорогуск – жилой массив

 • Долгобычув-Угринув

Приграничный культурно-досуговый центр, ул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Зосин-Устилух

Школьный комплекс в Городло, ул. Пилсудского 58, 22-523 Городло

 • Гребенне-Рава Руска

Начальная школа в Лубиче Королевской (задняя часть спортивного зала), ул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Корчова-Краковец

Комната отдыха, Корчова 155, 37-552 Корчова

 • Медика-Сегине

Спортивный центр – Медыка 285, 37-732 Медыка

 • Будомеж-Хрушов

Начальная школа в Кровица Сама 183, 37-625 Кровица Сама

 • Крощенко-Смольница

Бывшая начальная школа в Лодыне, Лодына 41, 38-700 Устшики Дольне

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+48 47 721 75 75

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.ua.gov.pl

Information for refugees from Ukraine

 

BORDER CROSSING POINT | RECEPTION POINT ADDRESS

 

 • Dorohusk-Jagodzin

Suchodolski Palace Communal Culture and Tourism Center, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – housing estate

 • Dolhobyczów-Uhrynów

Border Culture and Recreation Center, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Zosin-Ustyluh

School Complex in Horodło, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

 • Hrebenne-Rawa Ruska

Primary School in Lubycza Królewska (back of the sports hall), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Korczowa-Krakowiec

Common room, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

 • Medyka-Szeginie

Sports Centre – Medyka 285, 37-732 Medyka

 • Budomierz-Hruszew

Primary School in Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

 • Krościenko-Smolnica

Former Primary School in Łodyna, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

HOTLINE

+48 47 721 75 75

MORE INFORMATION

www.ua.gov.pl

Share via
Copy link
Powered by Social Snap